Výhodyrekuperačních jednotek

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání.

Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.

dum twin
Čtěte více...

Výhodysolárních systémů

Solární systémy pracují na principu přeměny sluneční energie na teplo, které předávají do teplonosné kapaliny a tuto tepelnou energii je možné dále využít.

Oproti ostatním obnovitelným i neobnovitelným zdrojům dokáže dodávat energii téměř zadarmo, bez dalších výrazných provozních nákladů.

Čtěte více...

Výhodytepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je zařízení, které převádí teplo z okolního prostředí do vytápěné budovy nebo jím ohřívá teplou vodu.

Tepelná čerpadla jsou oblíbeným alternativním zdrojem obnovitelné energie. Existuje několik druhů tepelný čerpadel podle toho, jestli berou teplo ze vzduchu, vody či země a zda ji předávají vodě nebo vzduchu.

dum twin
Čtěte více...

Výhodyautomatických kotlůna tuhá paliva

Pozitivně se projevuje jednak vyšší účinnost spalovacího procesu (více než 80% oproti dřívějším 60%), používání levných tuhých paliv, rychlá regulovatelnost a možnost nasazení automatické regulace topné soustavy.

Obslužnost kotle je mnohem pohodlnější, než byla dříve u klasických kotlů. Přikládání paliva do kotle v zimě až 1x za 3 dny je toho důkazem.

Čtěte více...
Naši dodavatelé

Přehled našich významných dodavatelů

Čtěte více...
Zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Odborný dodavatel programu Kotlíková dotace a...

Čtěte více...
Proč si vybrat právě nás

Několik důvodů, proč si vybrat právě naši firmu

Čtěte více...