Ústřední vytápění

Kompletní dodávka a montáž otopných systémů, od malých bytů až po výstavbu bytových domů nebo komerčních komplexů. Uplatňujeme veškeré moderní technologie na trhu.

Poskytujeme dodávku a montáž kotlů na tuhá paliva, biomasu, pelety, plyn, dodávku a montáž tepelných čerpadel, solárních kolektorů včetně ovládacích a regulačních komponentů všech tuzemských i zahraničních výrobců.

 Specializace na montáž kotlů: Ekoefekt, Atmos, Benekov, Protherm, Geminox, tepelných čerpadel CTC Regulus, IVT, Atlantic Alfea, Viessmann, solárních kolektorů Regulus, Gemelios, Bramac, Viessmann.

Montéři jsou pravidelně proškolováni přímo u zastoupení výrobce. Instalované systémy zprovozníme, seřídíme a zajistíme servis.

Poradíme a zařídíme konzultaci k řešení technických otázek.

Zajišťujeme realizaci ústředního vytápění:

 • teplovodní
 • teplovzdušné
 • sálavé

Provádíme v plastu, plastohliníku, oceli, uhlíkové oceli, mědi, nerezu.

Naše referenční instalace ústředního vytápění

 

Nízkoteplotní sálavé systémy

Zajišťujeme dodávku a montáž systému vytápění

 • podlahové
 • stěnové
 • stropní

Provádíme je v plastu, plastohliníku, mědi.

INFO: Poškození během montáže, navrtání a nekvalitní komponenty. To jsou jen některé příčiny závažných poruch. Jejich odstranění je finančně nákladné a zabere mnoho času. Zvolte raději kvalitní podlahové vytápění od renomovaného dodavatele, u kterého budete mít jistotu, že dostanete kvalitu a nebudete platit víc. Při výběru dejte přednost prověřeným výrobkům s potřebným osvědčení a certifikáty. Podlahové vytápění není jen na jednu sezonu. Poruchy a nehody, které se mohou během fungování vyskytnout, je možné jednoduše eliminovat. Vsaďte na jistotu, vsaďte na kvalitní podlahové vytápění s kvalitní montážní firmou.

 

Rozvody horkovodu

Zajišťujeme dodávku a montáž

 • pokládka potrubí

Provádíme  v předizolovaném ocelovém nebo měděném potrubí.

 

Akumulační nádrže

Dodáváme a montujeme akumulační nádrže se zásobníkem pro TUV a pro solární systémy.

Akumulační nádrže, slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např. kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel nebo solárních systémů. Jedná se o tlakové nádrže vhodného objemu, které uchovávají teplo od těchto zdrojů do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu.

Výhoda použití akumulačních nádrží je v tom, že všechny zdroje pracují vždy ve svých nominálních parametrech, tedy s maximální možnou účinností. Docílíte vysoké úspory nákladů na vytápění a také  prodlužíte životnost zdrojů.

 • slouží k uchování tepla v topném zařízení a tím umožňuje i ohřev teplé užitkové vody
 • slouží k udržení určité teploty teplé užitkové vody před konečným ohřevem u dalšího ohřívače
 • zapojují se do solárního systému jako další zdroj tepla
 • zvyšují uživatelský komfort

 

Automatické kotle na tuhá paliva

Dodávka a montáž automatických kotlů na tuhá paliva.

Funkce automatického kotle
 

Základem kotlů je poměrně malá plocha otáčivého nebo retortového roštu. Palivo se při hoření postupně automaticky dávkuje z násypky na rošt, na kterém hoří pouze nejnutnější množství paliva k momentální potřebě tepla v objektu.

Spalování

Probíhá vždy za dostatečného přívodu vzduchu, který zaručí dokonalé spalování všech hořlavých látek obsažených v uhlí. Staré typy kotlů se regulovaly uzavíráním dvířek, čímž se sice oheň utlumil, ale zároveň docházelo k nedokonalému spalování a obrovským úletům škodlivin. U automatických kotlů řídí spalování automatická regulace kotle a topný výkon je utlumován postupně. Tím se zajistí dokonalé spalování. V případě, že není nutno objekt vytápět v průběhu dne v topné sezóně, je oheň v topeništi utlumen. Popel automaticky padá do popelníku.

Zatápění

Provádí se jednoduchým způsobem, většinou na začátku topné sezóny. Po cca 15 minutách dodává kotel do topné soustavy požadovaný výkon pro vytápění objektu.

Doplňování paliva

Provádí se podle výkonu kotle a to buď ručně v rodinných domcích nebo mechanicky ve výtopnách. Účinnost kotlů přesahuje 80 %, což je vysoké číslo a svědčí o velmi dobré konstrukci kotlů a kvalitním spalovacím procesu, který v kotli probíhá.

Během topné sezóny obsluha provádí pouze občasnou kontrolu 1x za den až dva dny při plném výkonu a 1x za tři dny při sníženém výkonu, přičemž naplní zásobník novým palivem.

Uhlí obsahuje určité procento popeloviny a ostatních látek, jehož množství se liší podle výskytu v těžební pánvi a kvalitě uhlí. Uhlí s vlastností stáložáru v kotli nevyhasne ani v případě 24 hodinovém výpadku elektrické energie a bez zapálení a zásahu obsluhy se automaticky znovu spustí. Uhlí je domácí surovina, jeho cena je tržní a zásoby máme na mnoho desítek let.

Naše referenční instalace automatických kotlů

Naši dodavatelé

Přehled našich významných dodavatelů

Čtěte více...
Zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Odborný dodavatel programu Kotlíková dotace a...

Čtěte více...
Proč si vybrat právě nás

Několik důvodů, proč si vybrat právě naši firmu

Čtěte více...