Rekuperační jednotky

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu. Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy se proto již prakticky bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou k faktu, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako jsou např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům obyvatel domu.

Tyto problémy po instalaci ventilačního systému odpadají. Objekt je větrán automaticky, i v době kdy není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů. Slouží k předání tepla mezi odváděným znehodnoceným a přiváděným čerstvým vzduchem do objektu.

Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu a je tedy třeba v objektu uvažovat s nezávislou otopnou soustavou i zdrojem tepla. Větrací systémy pro rodinné domy nevyžadují detailní projekt ani žádný složitý výpočet. Princip a celý návrh větracího rekuperačního systému je velmi jednoduchý.

Venkovní, čerstvý vzduch je do ventilační jednotky přiváděn přes fasádu objektu, nebo ventilačním komínkem ve střešní konstrukci. Správné připojení jednotky je třeba navrhnout podle stavebních možností řešeného objektu. Takto přivedený čerstvý venkovní vzduch je veden do jednotky, kde je na ploše rekuperačního výměníku předehříván odváděným znehodnoceným vzduchem z objektu.

Naše referenční instalace rekuperačních jednotek

Předehřátý čerstvý vzduch je dále v objektu rozváděn do jednotlivých obytných místností, jako jsou ložnice, obývací pokoje, pracovny atd. Z místností jako jsou WC, koupelny, kuchyně je znehodnocený vzduch odváděn. Tím je dosaženo proudění přivedeného vzduchu interiérem domu a tedy požadovaného celkového provětrání objektu. Do ventilačního sytému nedoporučujeme napojit kuchyňskou digestoř z důvodu možného zanášení vzduchotechnického potrubí nečistotami z vaření.

Znehodnocený ochlazený vzduch je odveden z objektu opět přes fasádu nebo střešní konstrukci, je však třeba dodržet minimální vzdálenost od sání.

Naši dodavatelé

Přehled našich významných dodavatelů

Čtěte více...
Zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Odborný dodavatel programu Kotlíková dotace a...

Čtěte více...
Proč si vybrat právě nás

Několik důvodů, proč si vybrat právě naši firmu

Čtěte více...