ATMOS

Regulace a řízení kotlů ATMOS

Ekvitermní regulace ATMOS ACD 01 je novým regulačním prvkem pro všechny kotle ATMOS. Regulace je vybavena velkým displejem, na kterém je možné sledovat nejdůležitější údaje o stavu kotle a topného systému. Speciální programem ATMOS, vytvořený pro podmínky kotlů na pevná paliva je schopen řídit následující:

ATMOS ACD 01

  1. vytápění dvou topných okruhů (např. klasické radiátory + podlahové vytápění) podle požadované teploty v místnosti, venkovní teploty a v závislosti na čase pomocí dvou typů pokojových jednotek
  2. jeden kotlový okruh pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle 65°C, přes trojcestný mísící ventil s čerpadlem a vytápění jednoho topného okruhů (např. klasické radiátory nebo podlahové vytápění) podle požadované teploty v místnosti, venkovní teploty a v závislosti na čase pomocí dvou typů pokojových jednotek
  3. ohřev teplé užitkové vody na požadovanou teplotu (např. 55°C)
  4. solární ohřev přes sluneční kolektory
  5. optimální nabíjení a vybíjení akumulačních nádrží dle požadavků zákazníka
  6. automatické přepínání provozu dvou kotlů, např. kotle na dřevo a zemní plyn
  7. kompletní provoz kotle na základě potřeb topného systému včetně odtahového ventilátoru

Elektronická regulace ATMOS ACD 01 je dodávána jako sada včetně potřebných čidel a připojovací svorkovnice pro snadnou montáž do panelu kotle.

 

Regulace a řízení kotlů ATMOS - nejčastější dotazy

… na jakém principu pracuje regulace ACD 01?

… regulace ACD 01 je ekvitermní regulací, která sleduje venkovní teplotu a podle ní reguluje teplotu otopné vody do topného systému podle nastavených křivek tak, aby bylo dosaženo požadované teploty ve vytápěných místnostech. V případě zapojení regulace ACD 01 s pokojovými jednotkami SDW 10 nebo SDW 20, regulace optimalizuje teplotu otopné vody ( křivky ) do topného systému zcela automaticky, prakticky bez nutnosti doladění. Regulace ACD 01 také umožňuje vytápět systém pouze podle pokojových teplot v referenčních místnostech bez vlivu venkovní teploty, což je v některých aplikacích ideální. Má také tu výhodu, že veškeré teploty a stavy můžeme sledovat přímo na jejím velkém displeji v kotelně, nebo při použití pokojové jednotky SDW 20 i v obývacím pokoji.

… co umí regulace ACD 01 ovládat v topném  systému?...

… regulace ACD 01 umí v jedné aplikaci ovládat dva topné okruhy v topném systému nebo v druhé aplikaci jeden kotlový okruh pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle a jeden topný okruh v topném systému objektu. Dále dovede řídit optimální ohřev teplé užitkové vody např. přes kombinovaný bojler a ovládat  solární kolektory přes akumulační nádrž, což je v dnešní době velice zajímavé. Umí optimalizovat nabíjení a vybíjení akumulačních nádrží s ohledem na optimální provoz kotle na dřevo nebo uhlí. Je také naprogramována pro aplikaci kotle na pelety s vyrovnávací nádrží.

… umí ACD 01 ovládat i kotel, nebo pouze topný systém?...

… regulace ACD 01 umí ovládat provoz jakéhokoliv kotle ATMOS. V případě potřeby ovládá prvky na kotli  jako je ventilátor ( tlakový i odtahový ), hořák na pelety, servopohon s klapkou u modelů GSE apod. Při instalaci regulátoru si pro konkrétní technické řešení systému vybereme konkrétní zapojení z mnoha přednastavených hydraulických schémat výrobcem, dle dodaného manuálu. V případě, že chceme ovládat současně s topným systémem i provoz kotle s ručním přikládáním ( ventilátor kotle ), nebo při instalaci solárních panelů je nutné k regulační sadě dokoupit pro každou aplikaci čidlo teploty spalin. Čidlo teploty spalin pro kotle na pelety DxxP nepotřebujeme.

… umí ACD 01 ovládat více zdrojů tepla? (např. kotel na plyn ve spolupráci s kotlem na dřevo, apod.)…

… k regulátoru je možné připojit mimo kotle ATMOS i další zdroj tepla pro jednoduché ovládání, např. plynový kotel nebo elektrokotel. Dle manuálu regulátoru je nutné nadefinovat druh a zapojení sekundárního zdroje.

… umí ACD 01 ovládat pouze dva okruhy?...

… každý regulátor ACD01 umí ovládat dva  okruhy, pokud je potřeba vyřešit regulaci více okruhů, můžeme připojit do systému další regulátory ACD 01, celkově je možné regulovat až 16 topných okruhů.

… musí být regulátor  umístěn vždy v panelu kotle ?...

… umístění jednotky je prakticky libovolné, u kotlů ATMOS od r.v. 2006, je možné využít  připravený otvor v přístrojové kapotě. Regulátor je možné umístit i na stěnu vedle kotle do krabičky se svorkovnicí SWS12, která je standardně v nabídce. V případě, že se jedná o kotel staršího provedení nebo o kotel od jiného výrobce, vzdálenost regulátoru od kotle je dána pouze maximální délkou kabelů.

… jaká může být maximální délka kabelů k regulaci ? …

… maximální délka vodičů k regulaci je popsána v kapitole 3.2.5 manuálu:

  • vodiče připojené na sběrnici 100 m (pokojový termostat ( jednotka ), další regulační jednotky apod.)
  • vodiče k čidlům, senzorům, servopohonům apod. maximální    doporučená délka je 200 m

… můžeme k regulaci připojit libovolný  pokojový termostat od jiného výrobce?

 … nemůžeme, regulace je  pouze kompatibilní s pokojovými jednotkami SDW 10 nebo SDW 20 dodávanými k tomuto regulátoru.

… musí být pokojová jednotka propojena s regulátorem vždy kabelem?

 … mezi pokojovou jednotkou a regulací dochází k výměně dat, proto musí být vždy oba prvky propojeny stíněným kabelem.

… jaký servopohon se musí použít k ovládání směšovacího zařízení?

 … servopohon musí být v prvé řadě na 230V / 50 Hz, v druhé řadě musí být volen tak, aby šel připojit ke směšovacímu ventilu přes odpovídající adaptér. Reakční doba servopohonu je prakticky vedlejší ( 100 až 150 s ), protože v regulátoru ACD01 lze tuto dobu nastavit individuálně, tzn. reakční doba by měla odpovídat typu systému. Servopohony se dají použít např. ESBE 66 – 120s , MUT V70 – 100s, BELIMO HR230-3-T – 140s, nebo BELIMO HT230-3-T – 140s  a jiné.

… proč je rozdíl mezi teplotou na regulátoru a např. v kotli na teploměru?...

… regulace ACD 01 je digitální, tzn. zobrazení teploty je přesné, analogové teploměry, termostaty apod. mohou mít velké odchylky. V každém případě záleží na správném umístění a uchycení čidla, tzn. při instalaci čidel je nutné volit umístění a uchycení čidel velmi pečlivě, s ohledem na ovlivňování čidla nechtěným ohřevem nebo ochlazením (např. od vedlejšího potrubí, kouřovodu, průvanu, slunečním svitem apod.). Odečet teplot je velmi důležitý pro správnou funkci regulátoru, jinak může dojít k různým chybám v regulaci topného systému a kotle (např. nedotápění kotle nebo jeho předčasné vypínání, přetápění kotle a systému apod).

… jak postupovat v případě potřeby zálohování systému při výpadku el. proudu?...

… protože regulace ACD01 ovládá celý systém včetně kotle, je důležité spočítat příkon celého systému, dále uvažovat nad dobou zálohování, v druhé řadě je potřeba si uvědomit, že se jedná o elektronickou regulaci a proto musí mít záložní zdroj sinusový výstup. Tedy v první řadě zálohujeme regulátor ACD 01 a v případě, že nemáme zapojenou chladící smyčku proti přetopení, která je součástí každého kotle ATMOS, zazálohujeme alespoň jedno čerpadlo v systému, tak aby nám alespoň po dobu jedné hodiny  odvedlo přebytečné teplo z kotle. Vše před uvedením kotle do trvalého provozu odzkoušíme, tak aby opravdu v žádném režimu kotle nedošlo k jeho přetopení.

… co udělat s kotlem a regulací v letním období, kdy v kotli netopíme?….

… v případě ukončení topné sezóny, kotel řádně vyčistíme, vyměníme vadné díly (nečekáme až na podzim), ventilátor nebo hořák na pelety vypneme. Regulaci ACD 01 ale nikdy nevypínáme! Důvodem je to, že regulace v letním období v pravidelných intervalech spíná na krátko čerpadla a pohybuje servopohony tak, aby nedošlo k jejich zadření či zatuhnutí.

 

http://www.atmos.eu/czech/images/ekvitermni-elektronicka-regulace/regulace-full.gif

 

http://www.atmos.eu

 

Celý systém Vám pomůže navrhnout a uvést do provozu certifikovaná odborná montážní firma IVOTOP s.r.o.

Naši dodavatelé

Přehled našich významných dodavatelů

Čtěte více...
Zelená úsporám a Kotlíkové dotace

Odborný dodavatel programu Kotlíková dotace a...

Čtěte více...
Proč si vybrat právě nás

Několik důvodů, proč si vybrat právě naši firmu

Čtěte více...